ביצוע בדיקת בטיחות חשמל תקופתית על ידי בודק מוסמך

ביצוע בדיקת חשמל תקופתית על ידי בודק מוסמך לצורך רישוי עסקים, לצורך ביטוח, לצורך אישור לכיבוי אש. מטרת הבדיקות היא בטיחות, איתור ליקויים, איתור כשלים במערכת החשמל ומניעת אסונות שעלולים להיגרם מהם.

תנאי לבטיחות בחשמל – קיימת דרישה לגבי בדיקה תקופתית של ציוד מטלטל – המוסד לבטיחות ולגהות כותב המלצה לביצוע בדיקה תקופתית לציוד מטלטל אחת לחצי שנה לפחות או לפי המלצות היצרן. בבדיקת ציוד מטלטל נדרש לבצע: בדיקה לתקינות הבידוד, רציפות הארקה, תקינות ושלמות הבידוד מבחינה ויזואלית.

בדיקה בטיחותית תקופתית לציוד שאיננו מטלטל – באחריותו והחלטתו של מהנדס המפעל או החשמלאי האחראי במפעל או בחברה. בביצוע של חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים. מומלץ לבצע: בדיקת תרמוגרפית ללוחות החשמל, בדיקות ויזואליות לתקינות הכבלים, המחברים השונים, תיבות הסעף, בדיקות בידוד למרכיבי המערכת, בדיקת הארקה, בדיקת מערכת ההגנה נגד התחשמלות.
בחוזר מנכ"ל משרד החינוך קיימת דרישה לבדיקת תקינות מערכת החשמל והארקה אחת לחמש שנים בכל בתי הספר.
כיבוי אש – רשות הכבאות דורשים בדיקה תקופתית של מתקני חשמל במבנים שונים בדיקה תקופתית בחנות או בבית עסק, במרכז קניות מקורה בעלי שטחים ציבוריים סגורים משותפים לרבות קניונים – אחת ל 5 שנים.
הנ"ל לא חל על חנות או עסק במקבץ חנויות בקומת הקרקע של המבנה.
מתקני חשמל לתמרורי הוריה (רמזורים).
מערכות אל פסק UPS.
מתקן החשמל באתר בנייה.
מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות.
גנרטורים
מתקני השמל בבריכות שחייה.
מתקני חשמל באתרים רפואיים

מומלץ לא להמתין לאסון הבא אלא להזמין בדיקת בטיחות תקופתית למערכת החשמל ותקינותה על ידי בודק מוסמך .

054-4495042  או  053-7724846