ביצוע בדיקת בטיחות חשמל תקופתית על ידי בודק מוסמך – בדיקת מתקני חשמל

ביצוע בדיקת חשמל תקופתית על ידי בודק מוסמך לצורך רישוי עסקים, לצורך ביטוח, לצורך אישור לכיבוי אש. מטרת הבדיקות היא בטיחות, איתור ליקויים, איתור כשלים במערכת החשמל ומניעת אסונות שעלולים להיגרם מהם.

תנאי לבטיחות בחשמל – קיימת דרישה לגבי בדיקה תקופתית של ציוד מטלטל – המוסד לבטיחות ולגהות כותב המלצה לביצוע בדיקה תקופתית לציוד מטלטל אחת לחצי שנה לפחות או לפי המלצות היצרן. בבדיקת ציוד מטלטל נדרש לבצע: בדיקה לתקינות הבידוד, רציפות הארקה, תקינות ושלמות הבידוד מבחינה ויזואלית.

בדיקה למתקני חשמל

בדיקת מתקני חשמל

על פי תקנות החשמל נדרש לבצע בדיקת מתקני חשמל לפי סוג המתקן ועפ"י דרישת רשות הכבאות.

1. בדיקה תקופתית עפ"י דרישת רשות הכבאות בדיקת מתקני חשמל.

2. בדיקת מתקני חשמל במערכות אל פסק UPS.

3. בדיקת מתקני חשמל מתקן החשמל באתר בנייה.

4. בדיקת מתקני חשמל למערכת הארקה ואמצעי הגנה של מתקן צריכה.

5. בדיקת מתקני חשמל למתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות.

6. בדיקת מתקני חשמל לגנראטורים.

7. בדיקת מתקני חשמל למתקנים חשמליים בבריכות שחייה.

8. בדיקת מתקני חשמל באתרים רפואיים.

בדיקה בטיחותית תקופתית לציוד שאיננו מטלטל – באחריותו והחלטתו של מהנדס המפעל או החשמלאי האחראי במפעל או בחברה. בביצוע של חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים. מומלץ לבצע: בדיקת תרמוגרפית ללוחות החשמל, בדיקות ויזואליות לתקינות הכבלים, המחברים השונים, תיבות הסעף, בדיקות בידוד למרכיבי המערכת, בדיקת הארקה, בדיקת מערכת ההגנה נגד התחשמלות.

מומלץ לא להמתין לאסון הבא אלא להזמין בדיקת בטיחות תקופתית למערכת החשמל ותקינותה על ידי בודק מוסמך .